Fermeture de la librairie jusqu'au 30/08/2020

Demokratins utmaning

À propos

Denna bok tar mått på demokratin. Nuläget och framtidsutsikterna granskas i ljuset av våra historiska erfarenheter. Författarens gränsöverskridande kompetens möjliggör en syntes, som belyser världens gång i ett unikt perspektiv. Han erbjuder en inträngande tolkning av vår utsatta situation med alla dess hot och möjligheter. Tidigare försök att förstå och förklara vår kulturutveckling omfattas i en övergripande helhetssyn. Mänsklighetens framtid är ständigt ifrågasatt. Här och nu står allting på spel. Demokratiska värderingar och institutioner är i en nyckelposition. I den praktiska tillämpningen avspeglas vår moraliska styrka och svaghet, vårt hopp och vår tro. Att hundratals miljoner självupptagna människor kan förmås till frivilligt samarbete är något av ett mirakel. Vi bör inte förvånas av att det ibland knakar i fogarna. Demokratins utmaning innefattar en djupgående analys av demokratins problematik. Författarens personliga minnesbilder ger färg åt framställningen. Han framför en konsekvent världsbild och kartlägger med säkert öga de otaliga blindskären. Först och främst erbjuder han en moralisk kompass för att navigera i de farliga farvatten vi har framför oss. Framtiden är ingalunda förutbestämd utan beroende av vår goda vilja och vårt sinne för rent spel.

Rayons : Entreprise, économie & droit > Entreprise, gestion et management

 • EAN

  9789527029022

 • Disponibilité

  Disponible

 • Nombre de pages

  316 Pages

 • Action copier/coller

  Dans le cadre de la copie privée

 • Action imprimer

  Dans le cadre de la copie privée

 • Partage

  Dans le cadre de la copie privée

 • Distributeur

  Immatériel

 • Support principal

  ebook (pdf)

empty